Monday, February 23, 2009

KHELA

BHALOBASAR MEGH PRAN DHELE SINDUR MEKHE GAAY
BHALOBASA NIYE KUYASA MEKHE PROTIDIN ASE JAAY
SAKAL BELAY BHORER SURJO BHALOBASAR GAAN GAAY
SANJHER BELAY SEI SURJO UDAS HOYE JAAY
AMI PROTIDIN KHELI BHALOBASAR SATHE
RONGER KHELA AKASH BHORE BHORE
NIJER CHOBI NIJEI MUCHE BHALOBASA ANKI NOTUN KORE
BHORER CHOBI DIGONTE MELAY DINER ALOR SESE
SANJHER AKASH ANKE NOTUN CHOBI RATER NOTUN BESE
ABAR ANKI ABAR MUCHI SARADIN SUDHU SARADIN
AMAR APON SATHE APON KHELA CHOLE BIRAMHEEN
FURAY NAKO EI JE KHELA RANGIYE DIYE MON
KEU KI BOJHO KAHAR SATHE KHELA MOR EMON
SE KHELA EI DHORAR BUKE ALOR GAANE GAANE
UTHCHE JEGE SEI KATHA TI ARE KI KEU JAANE

:::::::::::::::SOUMITRA

No comments:

Post a Comment